Warunki Użytkowania

Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie zasad.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków użytkowania. Korzystając z witryny Omeglatv.Chat, akceptujesz poniższe warunki.

Zakres Usługi

Omegla.Chat to platforma oferująca użytkownikom możliwość czatu online. Korzystając z tej platformy, użytkownicy mogą komunikować się z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym. Omeglatv.Chat dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowników.

Odpowiedzialność Użytkowników

a. Korzystając z platformy Omeglatv.Chat, użytkownicy zobowiązują się nie podejmować następujących działań:

Angażowanie się w działalność nielegalną.

Angażowanie się w molestowanie, groźby lub agresywne zachowanie.

Naruszanie prywatności innych użytkowników.

Nieprzestrzeganie praw autorskich podczas udostępniania treści.

Publikowanie nieautoryzowanych reklam lub wysyłanie spamu.

b. Każdy użytkownik platformy Omeglatv.Chat jest indywidualnie odpowiedzialny za swoje własne zachowanie.

Treść i Prawa do Treści

a. Wszystkie prawa do treści udostępnianych na platformie Omeglatv.Chat należą do użytkowników, którzy te treści stworzyli.

b. Zarząd platformy uwzględnia roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich i zastrzega sobie prawo do usunięcia treści lub zablokowania dostępu, gdy jest to konieczne.

Polityka Prywatności

a. Omeglatv.Chat ceni prywatność swoich użytkowników i dba o ochronę danych osobowych. Aby zapoznać się ze szczegółową polityką prywatności, odwiedź naszą stronę Polityki Prywatności.

Zmiany i Anulowanie Usług

a. Omeglatv.Chat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub przerwania swoich usług. W takim przypadku użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

Zrzeczenie się Odpowiedzialności

a. Omeglatv.Chat nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć podczas korzystania z platformy.

b. Omeglatv.Chat nie gwarantuje dokładności ani niezawodności treści udostępnianych na platformie.

Zmiany i Aktualizacje

a. Omeglatv.Chat zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie. Obowiązkiem użytkowników jest śledzenie aktualizacji.

Akceptując te warunki użytkowania, użytkownicy platformy Omeglatv.Chat zobowiązują się do ich przestrzegania.